Пловдив 2019 - Европейска столица на културата

АТЕЛИЕ

ОБРЕДЕН ХЛЯБ ЗА НОВОРОДЕНО

в Арт център Артел 13

Обреден хляб за новородено, погребения и помени

„Хлябове в обредните традиции на Родопите“

17 – 18 май 2019

Проектът е част от програмата "Пловдив 2019 - Европейска столица на културата"

Във всекидневието хлябът е храна с ценни качества. За особени случаи обаче се замесват хлябове, които имат обредно-магически характер. В българската традиция трудно може да се намери празник, обред или каквато и да е култова практика без участието на обреден хляб. Той се отличава от всекидневния по начин на приготвяне, по пластиката и украсата върху него.

През 2019 година "Артел 13", в партньорство с НЧ „Проф. д-р Ас. Златаров 1927“ – с. Смилян, започва серия от ателиета „Хлябове в обредните традиции на Родопите“. Проектът е част от Програмата "Пловдив 2019 - Европейска столица на културата". Всяко едно от ателиетата е тематично и ще ни научи на конкретен обреден хляб - как се приготвя, какви са символите върху хляба, каква е конкретната традиция в региона.

Ателиетата са отворени за участие както на интересуващи се участници от страната, така и за родопчани, които желаят да се запознаят в детайли с традициите, свързани с конкретните обреди.

Последното ателие от нашата програма е за обредни хлябове за новородено, погребения и помени. Участниците ни ще имат възможността да се запознаят с обредите, културния живот в района и бита на селата от района на Горното поречие на р. Арда или както местните казват „от коритото“. Да научат как се прави хляб за новородено, погребение и помен. За българина животът започва и завършва с хлябове, които имат своето символно значение.

Програмата

Петък
13.00 - 15.00 часа Пристигане и регистриране на участниците;
15.00 - 16.00 часа Въведение в обредните хлябове
16.00 - 19.00 часа Приготвяне на обреден хляб за новородено
19.30 часа Вечеря

Събота
8.00 - 9.00 часа Закуска
9.00 - 12.00 часа Замесване и приготвяне на обреден хляб за погребение и помен
13.00 - 14.00 часа ОбядАтелиетата са част от Програмата "Пловдив 2019 – Европейска столица на културата" и са финансирани от проект Пловдив 2019 - Читалища / Plovdiv 2019 - Chitalishta
Проектът покрива пълните разходи за обучение, настаняване и храна на участниците. Проектът не покрива разходите за транспорт. При желание за втора нощувка, моля заявете го предварително.

Контакти за записване за ателието:
на e-mail: kiselchovo@abv.bg
или на тел. 0301 58 444

Местата са ограничени.

Приятели на Артел 13


Адрес:

4765 Киселчово
Улица 1
artel13.kiselchovo@gmail.com


Контакти:

Телефон:  0301 58 444
Мобилен:  0877 376 595
Skype: monachoban


Местонахождение:

GPS: 41.533, 24.5936
Карта: Google Maps
Още за пътя до Киселчово