Logo Artel 13


НАСТАНЯВАНЕ И ЦЕНИ
в "Артел 13"

село Змиево, Смолянско

Настаняване, цени и общи условия в Артел 13
Общи условия в "Артел 13"
Настаняване: от 14 до 22 часа
Освобождаване: до 12 часа на обяд
В студиото и къщата за гости не се пуши!
Домашни любимци с добри хигиенни навици се допускат в къщата срещу допълнителна таксаНастаняване в "Артел 13"

• Студио за гости може да приеме максимум 2 души.
   Студиото се отдава само на двойки!
• Къщата за гости може да приеме максимум 4 + 1 души


Цени в "Артел 13"

• Цена на студиото за гости 70 лв. на ден (отдава се минимум за 2 нощувки)
• Цена на къщата за гости 160 лв. на ден (отдава се минимум за 2 нощувки)
• Цена за домашни любимци 10 лв. на ден
• Отстъпки - 10% за над 3 нощувкиРезервации в "Артел 13"

Резервация се гарантира само след извършване на авансово плащане.
След писмено потвърждаване от нас на свободни дати, ще получите на ваш имейл банковата сметка, по която да направите 50% авансово плащане от цената на престоя.
• Авансовото плащане се извършва по банков път.
• Цените са с включени ДДС и туристическа такса
• Приемаме плащания по банков път и в брой.
• Не работим с пост терминалТрансфер до и от "Артел 13"

Ако нямате подходящ автомобил за черен път, позвънете ни и ще се погрижим за сигурното домуване на колата ви в Смилян и за придвижването ви до Змиево и обратно с наш автомобил.
• Цена на трансфера Смилян - Змиево 10 лв.
• Цена на трансфера Змиево - Смилян 10 лв.Други услуги

Храна и напитки
В селото няма магазини и заведения. Затова е нужно да предвидите и осигурите сами необходимите ви храни и напитки за целия престой.


Хранителни продукти от нас
С три дни предварителна заявка може да ни поръчате местно производство:
• едър и дребен смилянски фасул;
• пчелен мед, прополис, пчелен клей;
• домашен хляб - приготвен на място
и други.
Общи правила
за гостите на Артел 13
С настаняването в Артел 13 гостите приемат безусловно да спазват следните правила:


I. Забрани и санкции
1. Гостите на Артел 13 са длъжни да стпазват нормите на поведение и обществения ред.
2. Забранени са силният шум, незаконните и неморални дейности и поведение.
3. Забранено е пушенето в къщата.


II. Санкции
1. В случаи на нарушаване на общественият ред и подаден сигнал към органите на реда, всички наложените санкции, глоби, актове, фишове и други наказания, съобразно с българското законодателство, са за сметка на гостите.
2. Ако някой от гостите нарушава Общите правила на Артел 13 и забраните в тази т. I, собственикът има правото без предупреждение да изиска от гостите да напуснат и освободят къщата незабавно. В този случай гостите нямат право на обезщетение или възстановяване на платената сума за престоя.


III. Отмяна на резервации от страна на гостите
1. Всяка отмяна на резервация трябва да е в писмена форма, изпратена на e-mail: monachoban@abv.bg
2. Платеният аванс се възстановява изцяло и не се дължи неустойка, ако отмяната на резервацията е направена писмено най-малко 14 дни преди резервираната дата за настаняване.
3. Авансът не се възстановява, ако отмяната на резервацията не е в писмен вид и/или е направена в срок по-малък от 14 дни от заявената дата за настаняване вкл. ако няма настаняване в къщата.
4. Собственикът не поема отговорност при невъзможност на гостите да се настанят и да ползват резервацията си поради възпрепятстващи обстоятелства от техен личен характер.


IV. Отмяна на резервация от страна на собственика
Собственикът си запазва правото да анулира вашата резервация в резултат от непредвидени форсмажорни обстоятелства, които са извън неговия контрол. В това се включват природни бедствия, неблагоприятни метеорологични условия, пожар и други подобни събития, които препятстват или затрудняват ползването на къщата по предназначение или в съответствие с предварително обявените условия. В тези случаи платеният аванс се възстановява.


V. Задължения и санкции при нанесени щети
1. Задължение на гостите е да се отнасят към имуществото на къщата с грижа на добър стопанин.
2. При липси или повреди в къщата или в дворното пространство по време на престоя, разходите за подмяна или ремонт са за сметка на гостуващите, като щетите се плащат в двоен размер.


VI. Ценности и сигурност
1. Гостите отговарят за опазването на всички техни ценности и имущество, които са внесли в къщата и на нейната територия.
2. Собственикът не отговаря за загуби или повреди на имущество на гостите, настъпили по време или във връзка с престоя в къщата.


VII. Други
При проблеми на гостуващите по време на престоя, моля, отнесете се към собственика или негов представител, който веднага ще се постарае да реши проблема.


Всички Ковид изисквания са спазени! Осигурени са дезинфектанти!


Logo Artel 13


4777 Змиево
Община Смолян
Мобилен:  0877 376 595
monachoban@abv.bg
Карта: Google Maps